Sp??ki nie boj? si? prognozowa?

Gie?dowe sp??ki z optymizmem patrz? w przysz?o?? – taki wniosek mo?na wysnu? z lektury 27 opublikowanych do tej pory prognoz wynik?w finansowych na 2010 rok.

Znakomita wi?kszo?? firm, kt?re upubliczni?y tegoroczne bud?ety, spodziewa si? wzrostu przychod?w ze sprzeda?y i zysku. Przychody maj? wzrosn?? ?rednio o prawie 13 proc., a zysk netto, nie licz?c skrajnych przypadk?w, o blisko jedn? trzeci?.