Media bez reklam

Z mediów znikły reklamy. To dotkliwe zwłaszcza dla mediów elektronicznych, które – w odróżnieniu od gazet – nie mogą zrekompensować części utraconych przychodów np. sprzedażą nekrologów.

A reklamodawcy nie spieszą się do powrotu. Nadawcy przyznają, że wielu klientów wycofało zlecenia na czas żałoby narodowej. Większość agencji reklamowych i domów mediowych zaleca swoim klientom wstrzymanie reklam do końca tego tygodnia.

“Gazeta Wyborcza” podaje, że o ile polskie media rezygnują z reklam dobrowolnie, o tyle rosyjskim spółkom nakazuje to ustawa medialna i dlatego 12 kwietnia w Rosji nie nadawano reklam.