Pomidorowa wojna spożywczych gigantów

Prawdziwą burzę rozpętały duże prasowe ogłoszenia, w których łowicki koncern Agros Nova przeprasza Heinz Polska za wprowadzanie klientów w błąd. Spór dotyczy reklam koncentratu pomidorowego Łowicz. Sęk w tym, że ogłoszenie zleciła i opłaciła firma Heinz – światowy potentat spożywczy. W ten sposób Heinz sam przeprosił się w imieniu konkurencji. Agros Nova to się nie spodobało i zapowiada pozwanie Heinza do sądu. Niewykluczone, że koncern z fabryką w Łowiczu też będzie się tłumaczył przed sądem, gdyż Heinz też rozważa przygotowanie kolejnego pozwu.

A wszystko zaczęło się od reklam koncentratu pomidorowego Łowicz z 2006 r., z których wynikało, że jest to produkt “najbardziej pomidorowo pomidorowy”. Heinz uznał, że narusza to zasady konkurencji i pozwał Agros Nova. Sąd przyznał mu rację i nakazał Agros Nova poinformowanie konsumentów.

- Zgodnie z wyrokiem, w lutym i marcu wyemitowaliśmy w kilku stacjach telewizyjnych oświadczenia o treści wskazanej przez sąd – informuje Joanna Bancerowska, rzeczniczka Agros Nova. – Wyrok nie nakładał obowiązku publikacji ogłoszeń w prasie, ani tym bardziej nie upoważniał H.J. Heinz Polska do tzw. wykonania zastępczego. Działanie firmy Heinz jest całkowicie bezprawne, nosi znamiona nieuczciwej konkurencji i narusza dobra osobiste Agros Nova. Publikacja ogłoszenia nie znajduje uzasadnienia w decyzji sądu, jest nieprawdziwa w swej treści, bo w rzeczywistości to przecież nie Agros Nova przeprasza i oświadcza, ale H.J. Heinz twierdzi, że Agros Nova oświadcza i przeprasza.

Przedstawiciele Agros Nova podkreślają, że opublikowana treść ogłoszenia nie jest dokładną sentencją wyroku sądu. W reklamach chodziło o koncentrat “najbardziej pomidorowo pomidorowy”, a w spornym ogłoszeniu znalazł się zapis koncentrat “najbardziej pomidorowy”. Firmy Heinz to nie zraża. Na dodatek prawnicy konkurenta Agros Nova zastanawiają się nad jego pozwaniem. Ich zdaniem, wyrok sądu nie został bowiem wykonany.

“Agros Nova nie kwestionuje prawdziwości zawartej w ogłoszeniu informacji, dotyczącej faktu, że Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, iż Agros Nova dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji wobec firmy HJ Heinz. Bezsporne jest zatem, że Agros Nova wprowadził w błąd konsumentów emitując nieprawdę na temat oferowanego produktu” – czytamy w oświadczeniu. Dalej światowy potentat pisze: “Niezrozumiały jest zarzut, że HJ Heinz Polska podszywa się pod Agros Nova publikując ogłoszenie. Opublikowaliśmy jedynie treść z wyroku w sprawie dotyczącej firm Agros Nova oraz HJ Heinz Polska SA, wydanego 7 października 2008 r. przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Treść ogłoszenia wyraźnie wskazuje, że jego zleceniodawcą nie jest Agros Nova, ponieważ zawiera zastrzeżenie, iż publikowany jest cytatem z wyroku Sądu Apelacyjnego. Takie zastrzeżenie nie miałoby sensu w przypadku, gdyby zleceniodawcą ogłoszenia był właśnie Agros Nova. Nie ma wyroku sądowego zakazującego HJ Heinz Polska publikowania na własny koszt prawdziwych informacji o czynach nieuczciwej konkurencji, których dopuszcza się Agros Nova”.