Trójmiejskie porty czekają na wielkie inwestycje

W najbliższych pięciu latach w portach morskich w Gdańsku i Gdyni będą kontynuowane wielkie inwestycje portowe, w tym zwiększające dostęp do nich od strony lądu i morza. Zbudowanie dwutorowego mostu kolejowego nad Wisłą Martwą, który zastąpi stary i wyeksploatowany, jednotorowy most obrotowy na gdańskiej Przeróbce, będzie jedną z licznych inwestycji portowych w Trójmieście.

Konkurencyjność naszych portów zależy od stanu technicznego infrastruktury portowej oraz drogowej i kolejowej, łączącej je z polskimi oraz międzynarodowymi szlakami komunikacyjnymi.

Oprócz zarządów portów, na terenach portowych i przylegających do nich inwestują firmy prywatne, budżet państwa oraz lokalne władze samorządowe.

W porcie gdańskim zdołano w ostatnich latach gruntownie zmodernizować wiele rejonów przeładunkowych i obiektów portowych. Były to m.in. Wolny Obszar Celny, nabrzeża Przemysłowe, Szczecińskie i Obrońców Westerplatte. Konieczność spłaty kredytów i słabe wyniki finansowe ograniczają jednak możliwości inwestycyjne zarządu portu. Urząd Morski w Gdyni przebudował falochron zachodni i poszerzył wejście do portu wewnętrznego. Inwestycja ta ma być kontynuowana w bieżącym roku i obejmie odbudowę falochronu wschodniego.

W tym roku ma być ogłoszony przetarg na zbudowanie dwutorowego mostu kolejowego nad Wisłą Martwą. Inwestorem będą PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a ich partnerem ZMPG SA. Szacunkowy koszt tej inwestycji wyniesie około 85 mln euro. Unia może dofinansować ją w 85 proc. Roboty budowlane i kolejowe mają zakończyć się do 2013 roku.

Na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się projekt “Poprawa dostępu kolejowo-drogowego do basenu Górniczego”. Inwestycja ta związana jest z budową nowej Trasy Sucharskiego z tunelem pod kanałem portowym i obwodnicy południowej, które będzie realizować Gdańsk. Miasto przewiduje też zbudowanie, na swoich terenach przylegających do Portu Północnego, Pomorskiego Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego. Centrum ma usprawnić obsługę ładunków w kontenerach, których coraz więcej przeładowuje się w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk SA. Budową mają zająć się firmy zainteresowane działalnością na jego terenie. W porcie gdańskim inwestują także firmy prywatne. Spółka DCT Gdańsk chce rozbudować wielki terminal kontenerowy w Porcie Północnym, natomiast belgijska spółka Sea Ivest N. V. w Gandawie ma zbudować w tym porcie, za 41 mln euro, nowy terminal masowy.

W najlepszej sytuacji, gdy chodzi o inwestycje, znajduje się port gdyński. Mimo zmniejszenia przeładunków w ubiegłym roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA odnotował rekordowy zysk netto – 31,4 mln zł. ZMPG SA ma na koncie około 160 mln zł oraz możliwość korzystania z funduszy Unii i z kredytów bankowych. Pozwala to na kontynuowanie modernizacji portu i prowadzących do niego dróg. Tylko w ciągu trzech najbliższych lat przeznaczone na nie będzie powyżej pół miliarda złotych.

Janusz Jarosiński, prezes ZMPG Gdynia SA, twierdzi, że okres kryzysu, jest najlepszy, żeby inwestować, chociażby z powodu niższych cen usług i materiałów budowlanych. Po czasach gorszych nadejdą lepsze i obroty portu ponownie wzrosną. Należy być przygotowanym do sprawnej obsługi większej liczby i większych statków.

Do końca tego roku zrealizowany będzie projekt “Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia”, obejmujący pogłębienie kanału portowego i poszerzenie wejścia do portu. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 95 mln zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi ponad 53,7 mln zł. W tym roku dokończona zostanie odbudowa reprezentacyjnego nabrzeża Pomorskiego. W październiku, w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym Gdynia, będzie zmontowana podwójna rampa przeładunkowa, usprawniająca i przyspieszająca przeładunki statków ro – ro i ro pax. Do 2013 roku ma być zbudowany końcowy odcinek zaniedbanego obecnie nabrzeża Bułgarskiego, ze stanowiskami przeładunkowymi dla kontenerowców i przebudowany odcinek nabrzeża Szwedzkiego.

Prezes Jarosiński podkreśla, że port gdyński ma jeszcze możliwości rozwoju i rozbudowy. Na zagospodarowanie czeka teren o powierzchni 30 ha, za estakadą Trasy Kwiatkowskiego, na którym ma być zbudowane centrum logistyczne. Istnieje także możliwość wyburzania starych obiektów portowych i budowy nowoczesnych terminali.

Jacek Sieński, Polska Dziennik Bałtycki