Zapaść na rynku opcji walutowych

Światowym rynek walutowy rośnie, dynamicznie zwiększając obroty, podczas gdy w Polsce widoczna jest zapaść, szczególnie jeśli chodzi o opcje walutowe.

Obroty na światowym rynku walutowym wzrosły przez ostatnie 3 lata o 20 proc. i sięgają 4 bln dolarów – wynika z badań przeprowadzonych przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, w których uczestniczyły 53 banki z Europy, a także innych kontynentów. W obrotach tych dominuje amerykański dolar, a centrum handlu walutowego jest Londyn.

W Polsce natomiast obroty walutowe spadły o 14 proc. w porównaniu do 2007 roku. – Widać, że aktywność niektórych instrumentów na naszym rynku walutowym znacznie zmalała m.in. z powodu problemów z opcjami walutowymi. Właśnie na tym instrumencie widoczna jest największa zapaść jeśli chodzi o wielkość obrotów – mówi Marek Wołos, analityk TMS Brokers. Wzrosła natomiast aktywność na rynku CIRS-ów, czyli swapów walutowo – procentowych.

Dlaczego w Polsce obroty na rynku walutowym spadają? Jak zachowuje się rynek dewiz? Co działo się ze złotym w mijającym tygodniu i co czeka nas w najbliższych tygodniach? O tym w komentarzu wideo Marka Wołosa: