GDDKiA wnioskuje o kolejne pieniądze z UE na inwestycje drogowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła o blisko 34 mld zł unijnego dofinansowania na inwestycje drogowe, warte 58 mld zł – poinformowała w czwartek GDDKiA.

“GDDKiA otrzymała już wsparcie dla ponad połowy z tych projektów i podpisała umowy na dofinansowanie prawie 30 inwestycji, wartych łącznie 40 mld złotych, z czego niemal 30 mld zł zrefunduje UE” – czytamy w komunikacie.

Dyrekcja przypomina, że jeszcze dwa lata temu nie było żadnej umowy o dofinansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).

Do końca września GDDKiA złożyła 29 wniosków o dofinansowanie projektów wartych ponad 57 mld zł, w tym było 28 projektów inwestycyjnych i jeden projekt dotyczący ochrony zdrowia i życia na drogach krajowych. Podpisano 24 umowy o dofinansowanie na projekty warte 40 mld zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi ok. 30 mld zł.

Od początku roku do końca września KE zrefundowała 1,4 mld zł; do końca roku GDDKiA spodziewa się 5 mld zł unijnej refundacji w ramach POIiŚ, a w 2011 r. – ok. 12 mld zł.

Dyrekcja dróg wnioskowała o unijne dofinansowanie na swoje inwestycje także z innego programu – Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Do końca września złożono 8 wniosków na projekty za 1,7 mld zł. Podpisano 5 porozumień o dofinansowaniu projektów; ich całkowita wartość sięgnęła 1,2 mld zł, w tym dofinansowanie unijne to prawie 650 mln zł.

“30 września 2010r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostały złożone dwa kolejne wnioski o dofinansowanie na budowę obwodnicy Frampola i Hrubieszowa na łączną kwotę 197,9 mln zł kosztów całkowitych” – poinformowała dyrekcja.