Fundacje inwestują coraz więcej

W rozmowie z “Parkietem” wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Tomasz Perkowski, odpowiedzialny m.in. za inwestycje kapitałowe, ujawnił, iż w różne instrumenty finansowe fundacja ma obecnie zainwestowane ponad 360 mln zł. Z tego za około 60 mln zł kupiła na własny rachunek obligacje skarbowe.

“Rocznie na cele statutowe, nie licząc wydatków administracyjnych, wydajemy 20 – 25 mln zł z tzw. żelaznego kapitału fundacji. Musimy także pokryć koszta inflacji – aby zachować realną wartość naszych aktywów – oraz koszty administracyjne” – mówi Perkowski.

Według niego, aktywnymi inwestorami na rynku kapitałowym są również: Fundacja Batorego, Akademia Rozwoju Filantropii, czy też takie fundacje, jak “Mimo wszystko” Anny Dymnej czy “Akogo” Ewy Błaszczyk. “W sumie jednak inwestują one zapewne nie więcej niż 100 – 150 mln zł” – twierdzi rozmówca gazety giełdy “Parkiet”, prezentując również inne przedsięwzięcia dotyczące inwestycji kapitałowych.