ZUS do ko?ca roku sp?aci 1,51 mld z? kredytu w bankach komercyjnych

Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych sp?aci do ko?ca tego roku zad?u?enie w bankach komercyjnych wynosz?ce 1,51 mld z? – poinformowa?a minister pracy i polityki spo?ecznej Jolanta Fedak. “W kwestii kredyt?w zaci?ganych przez ZUS informuj?, ?e obecne zad?u?enie Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych z tytu?u wykorzystania linii kredytowych wynosi 1.510,0 mln z?.

Na koniec roku planowana jest sp?ata wszystkich posiadanych obecnie kredyt?w” – napisa?a w odpowiedzi na interpelacj? poselsk? Fedak.