Produkcja przemys?owa w pa?dzierniku wzros?a o 8,0 proc.

Produkcja przemys?owa w pa?dzierniku wzros?a o 8,0 proc. rok do roku, po wzro?cie o 11,8 proc. rok do roku we wrze?niu, a w por?wnaniu z poprzednim miesi?cem spad?a o 1,6 proc. – poinformowa? w pi?tek G??wny Urz?d Statystyczny. Produkcja przemys?owa wyr?wnana sezonowo wzros?a w pa?dzierniku rok do roku o 11,2 proc., a miesi?c do miesi?ca spad?a o 0,6 proc.

Ekonomi?ci ankietowani przez PAP prognozowali, ?e produkcja przemys?owa w pa?dzierniku, w uj?ciu dwunastomiesi?cznym, wzros?a o 10,1 proc., natomiast w por?wnaniu z wrze?niem 2010 roku wzros?a o 0,3 proc.