Inwestycje zagraniczne wzrosną o 42 proc.

886 mln euro osiągną w 2011 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim, będą o 42 proc. wyższe w stosunku do roku ubiegłego – prognozuje Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG) w opublikowanym raporcie. Według prognoz opublikowanych we wtorkowym raporcie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki (MOG), bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w 2011 r. mają wynieść 886 mln euro, czyli będą o 42 proc. wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Inwestycje w 2010 r. szacuje się na 625 mln euro, co daje 12 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2009. Wtedy zagraniczne podmioty zainwestowały w regionie 559 mln euro.

Prognozowana dynamika dla województwa małopolskiego jest wyższa niż dla całej Polski, w której – według prognoz MOG – inwestycje zagraniczne w 2010 r. miały wzrosnąć o 11 proc., a w 2011 r. powinny być wyższe o 36 proc.

Do Małopolski w 2009 roku trafiło 5,7 proc. wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jakie napłynęły do Polski. Udział regionu w tego typu inwestycjach utrzymał się na tym samym poziomie w 2010 roku, w tym wzrośnie do 5,9 proc.

Prognozowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przeliczeniu na mieszkańca Małopolski w 2010 r. to 189 euro a w 2011 r. – 269 euro.

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki to projekt o charakterze badawczym, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Działalność tej instytucji koncentruje się na prowadzeniu badań i analiz diagnozujących stan regionalnej gospodarki. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.