Polska nie przystąpi szybko do strefy euro

Polska mogłaby przystąpić do EMU, kiedy struktury instytucjonalne strefy euro byłyby naprawione. Naprawa ta nie nastąpi szybko, zatem Polska nie przystąpi szybko do strefy euro – poinformował minister finansów Jacek Rostowski.

“Polityką polskiego rządu jest wspieranie dążenia do naprawy struktur instytucjonalnych strefy euro, żeby Polska mogła przystąpić do EMU, kiedy te struktury będą naprawione, a to nie nastąpi szybko. Zatem Polska nie przystąpi szybko do strefy euro” – powiedział Rostowski na komisji sejmowej.