W marcu ceny mieszka? najbardziej spad?y w Katowicach

W marcu mieszkania na rynku wt?rnym najbardziej potania?y w Katowicach, ?odzi, Olsztynie i Opolu – wynika z raportu przygotowanego przez serwis nieruchomo?ci i doradc?w finansowych. W Katowicach cena metra kwadratowego mieszkania spad?a w marcu 2011 roku w por?wnaniu z lutym 2011 r. o 2,6 proc. – do 4089 z?. Druga pod wzgl?dem spadk?w cen by?a ??d? (0,7 proc.) – za metr kwadratowy trzeba by?o tam zap?aci? 4344 z?. Na kolejnym miejscu znalaz?y si? Olsztyn i Opole, tu ceny mieszka? spad?y o 0,4 proc. do 4721 z? i 4443 z?.

W marcu ?rednia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie spad?a o 0,4 proc. – do 9123 z?.

Z analizy wynika, ?e ceny mieszka? wzros?y najbardziej w por?wnaniu z lutym 2011 r. w Gorzowie Wielkopolskim – o 5,2 proc., w Kielcach o 3 proc. i w Sopocie o 2,4 proc. Metr kwadratowy mieszkania na rynku wt?rnym kosztowa? w tych miastach odpowiednio: 3115 z?, 4985 z? i 9849 z?.

W raporcie uwzgl?dniono 25 tys. 239 ofert mieszka? wystawionych w marcu do sprzeda?y przez agencje nieruchomo?ci i osoby prywatne.