W sierpniu nawet o 40 proc. ta?szy nocleg w nadmorskich kurortach

Pod koniec sierpnia nad morzem taniej? noclegi w kwaterach prywatnych, apartamentach i w hotelach – obni?ki si?gaj? nawet 40 proc., cho? w wi?kszo?ci przypadk?w to 20-30 proc. w stosunku do szczytu sezonu letniego – wynika z danych analityk?w.

“W szczycie sezonu za miejsce w kwaterze prywatnej w pokoju z ?azienk? trzeba by?o zap?aci? oko?o 50 z?, a jak brakowa?o miejsc, to nawet 70 – 90 z? od osoby. Teraz mo?na ju? wynaj?? pok?j za 35 z? od osoby” – powiedzia?a Anna Ma?uch z Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej. Doda?a, ?e 35 z? kosztowa?y w Krynicy w szczycie sezonu pokoje bez ?azienek, a teraz ich ceny spad?y o 10 z?.

Podobnie jest w innych miejscowo?ciach wakacyjnych nad polskim morzem. “Pod koniec sierpnia zni?ki nocleg?w w kwaterach spadaj? o ok. 20 proc., ale w hotelach wci?? utrzymuj? si? na tym samym poziomie” – powiedzia?a Anna Ptaszy?ska z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko?obrzegu.

Ko?obrzeg chce przyci?gn?? jesieni? turyst?w, dlatego w pa?dzierniku oferuje „weekend za 50 proc.”, chodzi o to, ?e kilkadziesi?t obiekt?w i hoteli obni?a w tym terminie swoje ceny o po?ow?.

Jak wynika z danych firmy Sun & Snow, kt?ra zarz?dza w Polsce wynajmem apartament?w wakacyjnych, pod koniec sierpnia spadaj? tak?e ceny wynajmu apartament?w.

W przeciwie?stwie do kwater prywatnych apartamenty to z regu?y dwupokojowe, nowocze?nie wyko?czone mieszkania o pow. ok. 50 m kw. Zdaniem analityk?w od kilku lat apartamenty wakacyjne z powodzeniem konkuruj? z hotelami, nie ust?puj? im bowiem jako?ci?, za to ceny s? ?rednio o 15 proc ni?sze.

We W?adys?awowie pod koniec wakacji np. wynaj?cie jednopokojowego apartamentu dla dwu os?b jest ta?sze o 120 z? za dob? w por?wnaniu do szczytu sezonu, gdzie za ten lokal trzeba zap?aci? 320 z?. W ?winouj?ciu koszt wynajmu maleje do 160 z? za dob? ze 290 z? – wynika z danych Sun & Snow. ?rednio o 110 z? za dob? tanieje wakacyjny wynajem apartament?w w Juracie czy Mi?dzyzdrojach. Zni?ki przekraczaj? nawet 220 z? za dob?.

“Obni?ki dotycz? wszystkich miejscowo?ci nadmorskich” – powiedzia? prezes zarz?du Sun & Snow Marcin Dumania.

Z danych du?skiej firmy Novasol, kt?ra zajmuje si? wynajmem nieruchomo?ci wakacyjnych w kilkunastu krajach, w tym w Polsce, wynika, ?e dom letniskowy w Pobierowie dla sze?ciu os?b kosztuje w szczycie sezonu – 4 tys. z?, a poza sezonem spada nawet o po?ow?, do 2 tys. z?.

Spadaj? tak?e ceny w hotelach. Np. w sopockim Grand Hotelu ju? od 15 sierpnia.

“W szczycie sezonu, czyli od 29 czerwca do po?owy sierpnia pokoje u nas kosztuj? od 800 do 1800 z? za dob?”. Od 15 sierpnia jest taniej, ale nie mog? powiedzie? o ile, bo to tajemnica handlowa” – powiedzia? PAP Pawe? Kryszewski z Grand Hotelu.

Natomiast w hotelu Bryza w Juracie ceny spadaj? od 1 wrze?nia o blisko 50 proc. “W lipcu i sierpniu jedynka kosztuje 800 z?, a dw?jka 990 z? za dob?. Od pierwszego wrze?nia ceny wynosz? odpowiednio: 410 i 550 z?” – powiedzia?a dyrektorka handlowa hotelu Mariola Roicka.