Podpisano umowy na budowę ponad 2 tys. km dróg krajowych

Podpisano umowy na budowę 2.103 km dróg krajowych, z tego 783 km autostrad – podał resort infrastruktury w komunikacie.

1.320 km to drogi ekspresowe, obwodnice i duże przebudowy dróg. Podpisano umowy na budowę 615 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 168 km w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Obecnie w budowie i przebudowie jest 1.121 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 410 km autostrad, 631 km dróg ekspresowych i 60 km obwodnic.