Samborzec: poszukiwania gazu i ropy naftowej

Rozpoczęły się badania sejsmiczne, mające wykazać, czy w gminie Samborzec (Świętokrzyskie) są złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. „W ubiegłym roku uzyskaliśmy dwie koncesje, Sandomierz i Nisko, na poszukiwanie złóż konwencjonalnych, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. Tereny na pograniczu województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego wybraliśmy na podstawie wnikliwej analizy geologicznej. W czwartek rozpoczęły się wstępne badania sejsmiczne terenu, które potrwają do 10 września” – powiedział w piątek PAP prezes spółki Sierra Bravo Michał Żywiecki.

Badania sejsmiczne prowadzi Geofizyka Toruń SA Polegają one na wytworzeniu i rejestracji fali sejsmicznej, która odbija się od kolejnych warstw geologicznych ukrytych w ziemi. Wynik badania daje wiedzę o budowie geologicznej badanego rejonu i ewentualnych złożach surowców naturalnych.

„Jeśli analiza badań, która potrwa kilka miesięcy potwierdzi nasze przypuszczenia co do istnienia i wielkości złóż, w przyszłym roku planujemy pierwsze odwierty. Będą to także prace jeszcze badawcze” – dodaje Michał Żywiecki.

Tadeusz Solecki z Geofizyki Toruń SA podkreśla, że badania rozpoczęte w gminie Samborzec są nieszkodliwe dla środowiska, ludzi, zwierząt, budynków czy infrastruktury komunalnej.

Większych obaw nie mają także władze gminy Samborzec. „W przyszłym tygodniu mamy zaplanowane spotkanie z przedstawicielami spółki Sierra Bravo, na którym chcemy porozmawiać o wszystkich kwestiach technicznych i ekologicznych. Dla naszych mieszkańców to bardzo ważne” – poinformowała PAP sekretarz gminy Samborzec Zofia Sacewicz.

Sierra Bravo sp. z o.o. jest inicjatywą polsko-amerykańską, stworzoną dla zarządzania koncesjami Sandomierz i Nisko, obejmującymi łącznie około 200 hektarów terenów na pograniczu województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jednym z udziałowców spółki jest amerykańskie przedsiębiorstwo Julfield LCC, poszukujące złóż konwencjonalnych na terenie USA i Europy.