27 marca 2010

Korupcja w wywiadzie skarbowym

Urz?dnicy resortu finans?w za ?ap?wki przekazywali tajne informacje mi?dzy innymi prywatnemu detektywowi - ustali?a "Rzeczpospolita". Gazeta pisze, ?e Markowi N., g??wnemu specjali?cie w Departamencie Wywiadu Skarbowego w Ministerstwie Finans?w, i jego kole?ance Prokuratura Apelacyjna w Gda?sku zarzuci?a wzi?cie prawie 7 tysi?cy z?otych ?ap?wki. Oboje s? w areszcie. Grozi im do dziesi?ciu lat wi?zienia. Zdaniem informator?w gazety, zatrzymani na ?ap?wkach mogli ...

Polski port lotniczy w Berlinie

Czy jest jeszcze sens my?le? o centralnym porcie lotniczym dla Polski? Niemcy ju? ko?cz? budow? megalotniska pod Berlinem. Pasa?er?w b?d? tam dostarcza? Pozna?, Wroc?aw i warszawskie Ok?cie - pisze "Gazeta Wyborcza".