30 marca 2010

Wspólne sieci gazowe Białorusi i Polski

Według białoruskiej agencji Biełta Polska i Białoruś są zainteresowane połączeniem sieci gazowych. Rozmowy na ten temat prowadzone są na szczeblu rządów w Mińsku i Warszawie. Obu krajom zależy również na dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa.