31 marca 2010

Deweloperzy na kraw?dzi

Rz?d zapewnia "Przetrwali?my kryzys, a gospodarka jest pod kontrol?". Media informuj?, ?e wkr?tce polska gospodarka przegoni niemieck?. Minister finans?w zapewnia, ?e wszyscy pokochali i zapragn?li z?otego. W lipcu wykonamy ca?o?? deficytu zak?adanego na ten rok na poziomie 52 mld z?. P??niej podobno b?dzie tylko lepiej. Kto tego nie rozumie, ten wyginie pono? jak dinozaury.