3 kwietnia 2010

Chi?czycy wybuduj? obwodnic? Krakowa?

China Development Bank to instytucja finansowa, kt?ra jest zainteresowana budow? brakuj?cych odcink?w trzeciej obwodnicy Krakowa, a wi?c tras: Zwierzynieckiej, Pychowickiej i ?agiewnickiej.