3 kwietnia 2010

Chińczycy wybudują obwodnicę Krakowa?

China Development Bank to instytucja finansowa, która jest zainteresowana budową brakujących odcinków trzeciej obwodnicy Krakowa, a więc tras: Zwierzynieckiej, Pychowickiej i Łagiewnickiej.