14 kwietnia 2010

Media bez reklam

Z medi?w znik?y reklamy. To dotkliwe zw?aszcza dla medi?w elektronicznych, kt?re - w odr??nieniu od gazet - nie mog? zrekompensowa? cz??ci utraconych przychod?w np. sprzeda?? nekrolog?w.