14 kwietnia 2010

Media bez reklam

Z mediów znikły reklamy. To dotkliwe zwłaszcza dla mediów elektronicznych, które - w odróżnieniu od gazet - nie mogą zrekompensować części utraconych przychodów np. sprzedażą nekrologów.