16 kwietnia 2010

Na uroczysto?ci lepiej jecha? poci?gami

Policja apeluje, by osoby wybieraj?ce si? na pogrzeb pary prezydenckiej w Krakowie i warszawskie uroczysto?ci ?a?obne za ofiary katastrofy pod Smole?skiem korzysta?y z poci?g?w. Na trasach dojazdowych do miast i w samych miastach mog? by? du?e utrudnienia w ruchu.