18 kwietnia 2010

“Wolno?? i Prawda” – przem?wienie Prezydenta Lecha Kaczy?skiego z 10 kwietnia

Przem?wienie przygotowywane przez Lecha Kaczy?skiego na uroczysto?ci 10 kwietnia 2010 roku. Zmar?y tragicznie prezydent nie zd??y? go wyg?osi?. Wcze?niej jako ostateczn? wersj? przem?wienia cytowano omy?kowo przygotowany 3 kwietnia list do Rodzin Katy?skich.