20 kwietnia 2010

Wulkan parali?uje europejsk? gospodark?

?ycie gospodarcze w Europie praktycznie zamar?o, bo nawet takie wydarzenia, jak targi w Londynie czy Mediolanie oraz rozmowy w sprawie pakietu ratunkowego dla Grecji nie mog? liczy? na frekwencj?, zosta?y prze?o?one b?d? odwo?ane z powodu py?u wulkanicznego, kt?ry sparali?owa? ruch lotniczy.