11 maja 2010

Hipoteki: panika niewskazana

4,86 z? musia?oby kosztowa? euro, a 4,05 z? frank szwajcarski, aby raty zaci?gni?tego miesi?c temu kredytu w tych walutach i w z?otym zr?wna?y si?. Kto p?aci rat? na pocz?tku miesi?ca, mia? w ubieg?ym tygodniu twardy orzech do zgryzienia. W ci?gu tygodnia euro zdro?a?o o prawie 8,5 proc., a frank o nawet 10,6 procent. Na szcz??cie sytuacja szybko si? odwr?ci?a ...

Prze?om na polskim rynku pracy

Do jesieni znajdzie prac? od 200-do 250 tysi?cy bezrobotnych. Wed?ug ministerstwa pracy, bezrobocie spad?o w kwietniu do poziomu 12 i trzech dziesi?tych procent. "To dobre wiadomo?ci, bo jest to spadek podobny do tych, jakie mieli?my w czasach wysokiej koniunktury" - uwa?a Maciej Krak, ekonomista Fundacji CASE. Jego zdaniem, to kolejny sygna? poprawy sytuacji w gospodarce.