13 maja 2010

Dlaczego Polska jest zielon? wysp? na oceanie kryzysu?

Liberalna doktryna g?osi, ?e kryzys jako ogie? oczyszcza firmy z niepotrzebnych koszt?w, a rynek ze s?abych firm. Jednak wi?kszo?? polskich przedsi?biorc?w dowiod?a w ub. roku, ?e nie trzeba zgliszczy, aby si? rozwija?. Ju? by?o wszystko pouk?adane i poszufladkowane. Wiedzieli?my, ?e w ci?gu ka?dych dw?ch dekad z list stu najwi?kszych ?wiatowych korporacji znika niemal po?owa. Tymczasem w ub.r. kryzys zmi?t? z ...