24 maja 2010

Małopolska: straty w obwałowaniach mogą przekroczyć 300 mln zł

Ponad 300 mln zł mogą wynieść straty w wałach przeciwpowodziowych i urządzeniach wodnych w Małopolsce po przejściu powodzi - podał w poniedziałek Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Urzędnicy zastrzegają, że całkowity rozmiar zniszczeń nie został jeszcze w pełni oszacowany; będzie to możliwe dopiero po opadnięciu wody. Jednak już teraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych szacuje, że tegoroczne straty będą wyższe ...