3 czerwca 2010

Inwestorzy: dla 61 proc. katowiczan przebudowa dworca PKP

61 proc. mieszka?c?w Katowic uwa?a, ?e przebudowa dworca kolejowego w tym mie?cie jest najwa?niejsz? kwesti? dla jego rozwoju - poinformowali przedstawiciele firm odpowiedzialnych za t? inwestycj?, powo?uj?c si? na zam?wione przez nich badanie TNS OBOP. Nowy budynek katowickiego dworca ma zosta? oddany do u?ytku w maju 2012 r. Obecnie na ty?ach dzisiejszego obiektu i pod czwartym peronem powstaje przygotowywany na ...