26 czerwca 2010

Kolej? z Warszawy nad morze szybciej dopiero w 2012 r.

Najwcze?niej w 2012 roku znacznie skr?ci si? czas przejazdu kolej? z Warszawy do Tr?jmiasta. Ju? trzeci rok trwa generalna modernizacja linii kolejowej E-65 na odcinku mi?dzy stolic? a Gdyni?. Koordynuje j? sp??ka PKP Polskie Linie Kolejowe, odpowiadaj?ca za infrastruktur?. Obecnie czas przejazdu z Warszawy Centralnej do Gdyni G??wnej Osobowej wynosi oko?o sze?ciu godzin. Rzecznik sp??ki PKP Polskie Linie Kolejowe Krzysztof ?a?cucki ...