13 lipca 2010

Pracodawcy przeciwko zabieraniu pieni?dzy z FRD

Propozycja rz?du, by ju? w 2010 r. zabra? z Funduszu Rezerwy Demograficznej i przeznaczy? na bie??ce wyp?aty rent i emerytur 7,5 mld z? jest dzia?aniem przedwczesnym i kr?tkowzrocznym - oceniaj? eksperci organizacji Pracodawcy RP.