23 lipca 2010

Kszta?t zaczerpni?ty z herbu

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczn? si? prace zwi?zane z budow? najwi?kszego obiektu handlowego w Kielcach. W ci?gu dw?ch lat w centrum miasta powstanie architektoniczna korona - w przeno?nym i dos?ownym znaczeniu. 66% mieszka?c?w jest ZA.