2 sierpnia 2010

Unijne pieni?dze na morski brzeg i sie? kanalizacyjn?

211 mln z? unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko otrzymaj? Urz?d Morski w S?upsku (Pomorskie) i sp??ka "P?onia" z Barlinka (Zachodniopomorskie) na zabezpieczenie brzegu morskiego oraz budow? sieci kanalizacyjnej. Wiceminister ?rodowiska Stanis?aw Gaw?owski podpisa? w poniedzia?ek w Koszalinie (Zachodniopomorskie) decyzje potwierdzaj?ce dofinansowanie obu inwestycji z unijnych funduszy.