5 września 2010

Zapa?? na rynku opcji walutowych

?wiatowym rynek walutowy ro?nie, dynamicznie zwi?kszaj?c obroty, podczas gdy w Polsce widoczna jest zapa??, szczeg?lnie je?li chodzi o opcje walutowe.

Kobiety za kierownic? autocystern w sp??ce Orlen Transport

Orlen Transport, sp??ka PKN Orlen, b?d?ca najwi?kszym w Polsce przewo?nikiem materia??w niebezpiecznych, ma nowych kierowc?w - dwie kobiety. Kolejne panie, kt?re chcia?yby zosta? kierowcami, mog? zg?asza? si? do sp??ki.