22 października 2010

Analitycy: ceny paliw na stacjach ustabilizuj? si?

W przysz?ym tygodniu ceny paliw na stacjach utrzymaj? si? na podobnym poziomie jak obecnie - przewiduj? eksperci portalu e-petrol.pl i biura Reflex. Za litr benzyny 95 zap?acimy 4,50-4,57 z?, oleju nap?dowego ok. 4,32-4,43 z?, a autogazu 2,30-2,40 z?. W mijaj?cym tygodniu na stacjach benzynowych mo?na by?o zaobserwowa? podwy?ki cen benzyny i oleju nap?dowego. ?rednie ceny detaliczne ukszta?towa?y si? na poziomach ...