25 października 2010

Co pi?ty Polak dop?aci za leczenie, by omin?? kolejki

"Gdyby na prywatne ubezpieczenie zdecydowa?o si? milion os?b, to miesi?czna sk?adka kosztowa?oby ok. 50 z? - szacuje prezes jednej z najwi?kszych w kraju firm ubezpieczeniowych.