9 listopada 2010

Euro 2012 to szansa na zmian? wizerunku Polak?w

- Wszyscy jeste?my gospodarzami - podkre?la? dyrektor ds. operacyjnych i prokurent sp??ki PL.2012 Wojciech Folejewski, m?wi?c o zbli?aj?cych si? Mistrzostwach Europy w pi?ce no?nej, kt?re Polska wsp??organizuje z Ukrain?. Niestety, obecnie wiedza spodziewanych go?ci na temat Polski nie napawa optymizmem. Sp??ka PL.2012, kt?ra nadzoruje przygotowania do Euro 2012 w Polsce, podczas IV konferencji PressEuro w Warszawie przedstawi?a wyniki bada? ...

ZUS do ko?ca roku sp?aci 1,51 mld z? kredytu w bankach komercyjnych

Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych sp?aci do ko?ca tego roku zad?u?enie w bankach komercyjnych wynosz?ce 1,51 mld z? - poinformowa?a minister pracy i polityki spo?ecznej Jolanta Fedak. "W kwestii kredyt?w zaci?ganych przez ZUS informuj?, ?e obecne zad?u?enie Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych z tytu?u wykorzystania linii kredytowych wynosi 1.510,0 mln z?.