19 listopada 2010

Produkcja przemys?owa w pa?dzierniku wzros?a o 8,0 proc.

Produkcja przemys?owa w pa?dzierniku wzros?a o 8,0 proc. rok do roku, po wzro?cie o 11,8 proc. rok do roku we wrze?niu, a w por?wnaniu z poprzednim miesi?cem spad?a o 1,6 proc. - poinformowa? w pi?tek G??wny Urz?d Statystyczny. Produkcja przemys?owa wyr?wnana sezonowo wzros?a w pa?dzierniku rok do roku o 11,2 proc., a miesi?c do miesi?ca spad?a o 0,6 proc.