30 listopada 2010

PLK przygotowuje rewitalizacj? linii z Katowic do Sosnowca J?zora

Sp??ka PKP Polskie Linie Kolejowe zg?osi?a do resortu infrastruktury projekt rewitalizacji linii kolejowej Katowice - Krak?w na odcinku od Katowic do Sosnowca J?zora. Warta ok. 280 mln z? inwestycja ma zosta? sfinansowana m.in. dzi?ki ?rodkom zaoszcz?dzonym na unijnych projektach modernizacji tras kolejowych - takich, jak kompleksowa przebudowa s?siedniego odcinka tej samej linii mi?dzy Sosnowcem J?zorem a Krakowem.