28 stycznia 2011

Deficyt sektora publicznego wyni?s? 8 proc. PKB

NBP szacuje, ze deficyt sektora finans?w publicznych w 2010 roku wyni?s? w Polsce ok. 8 proc. PKB, jednocze?nie NBP ocenia, ?e skala dzia?a? konsolidacyjnych w sektorze finans?w publicznych wynosi ok. 1 pkt proc PKB. "Deficyt sektora finans?w publicznych w Polsce w 2010 r. wyni?s? ok. 8 proc. PKB wobec 7,2 proc. PKB w 2009 r., co by?o zwi?zane m.in. z ...