30 stycznia 2011

PKP SA chc? sprzeda? nieruchomo?ci za 200 mln z?

W 2011 r. kolejarze chcieliby sprzeda? nieruchomo?ci o warto?ci co najmniej 200 mln z?otych. W zesz?ym roku PKP SA rozstrzygn??y 131 przetarg?w na nieruchomo?ci i grunty o warto?ci ok. 121,5 mln z?. Sprzeda? nieruchomo?ci ma by? jednym ze sposob?w na uporanie si? z historycznym d?ugiem PKP, kt?ry wynosi obecnie ok. 4,5 mld z?. Obs?uga tego d?ugu jest zadaniem sp??ki-matki Grupy ...