22 kwietnia 2011

Stadion Narodowy w Warszawie pomie?ci wi?cej kibic?w

Doskona?e wie?ci nadchodz? z budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, kt?ry b?dzie jedn? z aren Euro 2012. Stadion Narodowy b?dzie m?g? pomie?ci? ponad 58 tys. widz?w. To o blisko trzy tysi?ce wi?cej miejsc, ni? pierwotnie zak?adano w projekcie. Obiekt budowany z my?l? o mistrzostwach Europy w pi?ce no?nej zamiast pierwotnych 55 920 miejsc, pomie?ci ich blisko trzy tysi?ce wi?cej - poinformowali ...