18 czerwca 2011

80 tys. os?b jest zagro?onych bankructwem

Nadmierne zad?u?enie w Polsce jest ju? faktem, cho? na razie dotyczy tylko kredyt?w konsumpcyjnych - wynika z opracowania Krajowego Rejestru D?ug?w przes?anego IAR. Co najmniej 80 tysi?cy os?b jest zagro?onych bankructwem. Warto?? niesp?acanych w terminie rat kredyt?w bankowych przekracza 31 miliard?w z?otych. Z tego powodu w ubieg?ym roku banki spisa?y na straty ponad 7 miliard?w z?otych. Chodzi g??wnie o ...

Prezydent podpisa? nowelizacj? ustawy o grach hazardowych

Prezydent Bronis?aw Komorowski podpisa? nowelizacj? ustawy o grach hazardowych - poinformowa?a w pi?tek prezydencka kancelaria. Nowelizacja zak?ada m.in. zakaz organizowania i uczestnictwa w grach hazardowych w internecie. W sieci b?dzie za to mo?na zawiera? tzw. zak?ady wzajemne. Ustawa uwzgl?dnia r??nic? mi?dzy tzw. grami cylindrycznymi, grami w karty, grami na automatach - a zak?adami wzajemnymi.