24 sierpnia 2012

Samborzec: poszukiwania gazu i ropy naftowej

Rozpoczęły się badania sejsmiczne, mające wykazać, czy w gminie Samborzec (Świętokrzyskie) są złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. „W ubiegłym roku uzyskaliśmy dwie koncesje, Sandomierz i Nisko, na poszukiwanie złóż konwencjonalnych, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. Tereny na pograniczu województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego wybraliśmy na podstawie wnikliwej analizy geologicznej. W czwartek rozpoczęły się wstępne badania sejsmiczne terenu, które potrwają ...