budowa

Podpisano umowy na budow? ponad 2 tys. km dr?g krajowych

Podpisano umowy na budow? 2.103 km dr?g krajowych, z tego 783 km autostrad - poda? resort infrastruktury w komunikacie. 1.320 km to drogi ekspresowe, obwodnice i du?e przebudowy dr?g. Podpisano umowy na budow? 615 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 168 km w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Obecnie w budowie i przebudowie jest 1.121 km dr?g krajowych. Trwaj? prace przy budowie nowych tras, ...