NBP

Deficyt sektora publicznego wyniósł 8 proc. PKB

NBP szacuje, ze deficyt sektora finansów publicznych w 2010 roku wyniósł w Polsce ok. 8 proc. PKB, jednocześnie NBP ocenia, że skala działań konsolidacyjnych w sektorze finansów publicznych wynosi ok. 1 pkt proc PKB. "Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2010 r. wyniósł ok. 8 proc. PKB wobec 7,2 proc. PKB w 2009 r., co było związane m.in. z ...