poczta

G??bokie ci?cia na poczcie

Zarz?d Poczty Polskiej rozwa?a ostr? redukcj? oddzia??w rejonowych centrum Poczty (ORCP), z obecnych 62 pozosta? ma pozosta? ok. 20. Redukcje obejm? ich kierownictwo, a tak?e personel administracyjny, ??cznie ponad tysi?c os?b