Samborzec

Samborzec: poszukiwania gazu i ropy naftowej

Rozpocz??y si? badania sejsmiczne, maj?ce wykaza?, czy w gminie Samborzec (?wi?tokrzyskie) s? z?o?a ropy naftowej i gazu ziemnego. „W ubieg?ym roku uzyskali?my dwie koncesje, Sandomierz i Nisko, na poszukiwanie z??? konwencjonalnych, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. Tereny na pograniczu wojew?dztwa ?wi?tokrzyskiego i podkarpackiego wybrali?my na podstawie wnikliwej analizy geologicznej. W czwartek rozpocz??y si? wst?pne badania sejsmiczne terenu, kt?re potrwaj? ...