Sejm

Sejm za poprawkami Senatu dotyczącymi tworzenia spółek przez internet

Sejm zgodził się w piątek na poprawki Senatu do nowelizacji kodeksów: spółek handlowych i cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dotyczą one m.in. powoływania spółek przez internet. Senat wprowadził dziewięć poprawek do nowelizacji; wszystkie uzyskały w piątek pozytywną opinię Sejmu. Zgodnie z jedną z poprawek, umowa spółki powoływanej przez internet będzie skutecznie zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego ...