TVP

30 kandydat?w do zarz?du TVP

30 os?b startuje w konkursie na cz?onk?w zarz?du TVP. W pi?tek rada nadzorcza sp??ki otworzy?a koperty ze zg?oszeniami. Nazwisk kandydat?w na razie nie ujawniono. Jak uda?o si? dowiedzie? PAP, kandydatury zg?osili na pewno: obecny p.o. prezes TVP Juliusz Braun (kandyduje ze wskazaniem na prezesa) oraz obecny wiceminister rolnictwa Marian Zalewski (na cz?onka zarz?du). Obaj potwierdzili PAP, ?e kandyduj?.