wideo

NBP pokaza? banknot 500 z?

Nowym papierem b?dziemy mogli p?aci? od lutego 2017 r. Narodowy Bank Polski rozpocz?? prac? nad banknotem 500 z? w czerwcu ubieg?ego roku, przy okazji prezentacji zmodernizowanej dwustuz?ot?wki. Jak czytamy na stronie NBP, bank centralny w ostatnim czasie odnotowuje wysoki popyt na banknoty o wysokich nomina?ach. Emisja pi??setki jest odpowiedzi? na to zjawisko.